Lykkeland

Tett på hauk og hoppende ekorn

Lykkeland er vårt største fotoskjul med hele 16 fotoluker. Dette fører til gode valgmuligheter til motsol – sidesol eller medlys. Skjulet ligger i fjellskog med fargerik lynghei i luftige og flotte omgivelser. Fargevariantene her på høsten er ypperlige.

Lykkeland er godt egnet sted for kurs og større grupper som ønsker opplæring på forskjellige nivå med mange fotovarianter. Om ønskelig, kan det også settes opp kamuflasjetelt («doghouse») for å øke variantene ytterligere og oppnå lavere perspektiv.

Dette er også et perfekt sted til å sette ut fjernstyrt kamera eller prøve seg på andre former for fotografisk kreativitet.

Lykkeland ligger like ovenfor gården og en må påregne ca 30-40 minutters gåtid i forholdsvis bratt terreng. Det er lurt å ta med skiftetøy og drikke.

Hva fins der? Massevis med nøtteskriker – ekorn – småfugl og tidvis er det innom både lavskriker – elg – rådyr – grevling – røyskatt – snømus og mår.

Haukene ankommer området her i midten av august og blir værende til starten på november.

BBC filmet her til serien”Hunt” og i løpet av to uker hadde de 23 forskjellige hauker innom opptakene.

Vinterstid er Lykkeland et nydelig sted med postkortmotiver på rekke og rad og vi kjører da opp med skuter frem til døra.

PRAKTISK INFORMASJON

Her kan alt av objektiver passe, avhengig av hva det er du skal fotografere. I skjulet er det ferdige løsninger for feste av stativhoder, så stativ behøves ikke. Skjulet har varme med gassovn og avlukke med dobøtte.

Lykkeland

  • Inntil 8 plasser
  • Hele året
  • Brennvidde 50 - 800mm